Informatii

Bine de retinul - Judecatoria sectorului 6


Potrivit art. 87 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară  al instanţelor judecătoreşti, pentru depunerea cererilor şi actelor sau obţinerea de informaţii, persoanele interesate se pot adresa, după caz, preşedintelui instanţei ori înlocuitorului acestuia, preşedintelui de secţie, judecătorului de serviciu, biroului de informare şi relaţii publice sau personalului de la registratură şi arhivă. În interesul înfăptuirii justiţiei, avocaţii şi consilierii de probaţiune au prioritate.

Potrivit art. 87 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, în interesul înfaptuirii justitiei, avocatii si consilierii de probatiune au prioritate.

Potrivit art. 92 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară  al instanţelor judecătoreşti, dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză.


Începând cu data de 3 februarie 2014
Pentru eliberarea copiilor legalizate ale hotarârilor judecatoresti, depunerea cererilor se face la camera 121 (compartimentul arhiva) în zilele de: luni, marti, miercuri, vineri, între orele 900–1300 si joi între orele 900-1400.

Eliberarea hotarârilor judecatoresti legalizate se face în ziua urmatoare a depunerii cererii, la camera 119,  între orele 1100-1300 în zilele de luni, marti, miercuri si vineri, iar joi între orele 1100-1400.

Depunerea cererilor pentru eliberarea certificatelor de grefa se face la camera 114 (compartimentul registratura), în timpul programului de lucru cu publicul luni, marti, miercuri, vineri, între orele 900–1300 si joi între orele 900-1400, iar eliberarea acestora se face la camera 119,  între orele 1100-1300 în zilele de luni, marti, miercuri si vineri, iar joi între orele 1100-1400.

În vederea legalizarii se va achita taxa de timbru aferenta acesteia, în cuantum de 5 lei, pentru fiecare exemplar, conform art. 9 lit. l din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,  în contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale în a carei raza îsi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal, platitorul.

Pentru eliberarea certificatelor de grefa se va achita taxa de timbru în cuantum de 1 leu, pentru fiecare pagina,  conform art. 9 lit. k din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,  în contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale în a carei raza îsi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal, platitorul.
Pentru eliberarea de copii, cu mentiunea „conform cu originalul” de pe înscrisurile aflate la dosar, cererea de eliberare se depune la camera 121 (compartimentul arhiva) în zilele de: luni, marti, miercuri, vineri, între orele 900–1300 si joi între orele 900-1400, la care se va atasa dovada achitarii taxei judiciare de timbru de 1 leu, pentru fiecare pagina, conform dispozitiilor art. 9 lit. j din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Biroul de informatii si relatii publice se afla la camera 101.

Potrivit art. 87 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, în interesul înfaptuirii justitiei, avocatii si consilierii de probatiune au prioritate.


Informatii preluate de pe portal.just.ro

Contact rapid

Maralex Traduceri
Str. Sepcari, nr.9, bl.1, et.1, ap.2D, Sector 3, Bucuresti (UNIRII, vis-a-vis de magazinul COCOR)

Program: L-V, 09:00 - 16:00
0732-559.159

office@maralextraduceri.ro
maralex_traduceri@yahoo.com


Localizare