Apostila Haga

Certificarea documentelor cu Apostila este prevazuta de Conventia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine.

Apostila dovedeste ca actul pe care a fost aplicat respecta cerintele de validitate reglementate de un stat.

Dorim sa venim in sprijinul vostru si sa va usuram procesul de obtinere al Apostilei Haga pe documentele originale si Supralegalizarea cu Apostila a traducerilor legalizate.

Conditii generale privind aplicarea Apostilei Haga la Prefectura Municipiului Bucuresti pe documentele originale.

Potrivit art. 2 din Convenţie: fiecare stat contractant scuteste de supralegalizare actele carora li se aplica aceasta conventie si care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul său. Supralegalizarea, în sensul prezentei conventii, are în vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai tarii pe teritoriul careia actul urmeaza sa fie prezentat atesta veracitatea semnaturii, calitatea în care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului si a stampilei de pe acest act.

Principalele categorii de acte pe care pot fi aplicata Apostila Haga in cadrul Prefecturii Municipiului Bucuresti sunt:

 • certificate de nastere, in original, emise dupa 01.01.1998;
 • certificate de casatorie, in original, emise dupa 01.01.1998;
 • certificate de deces, în original, emise dupa 01.01.1998 (Nota: actele de stare civila emise inainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civila care le-au eliberat pe cele vechi).
 • certificate de cazier judiciar, certificate de cazier auto, in original, eliberate cu cel mult 6 luni in urma, de la sectia de politie in care domiciliaza solicitantul sau de la Inspectoratul General al Politiei Romane;
Apostila
 • certificate de rezidenta fiscala redactate atat in limba romana cat si engleza, in original, eliberate de administratiile finantelor publice din sectoarele 1-6;
 • adeverinte prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata de statul roman, in original, eliberate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor;
 • adeverinte privind componenta familiei, in original, eliberate de Directiile Generale Publice de Evidenta a Persoanelor din sectoarele 1-6;
 • actele de studii medii trebuie vizate de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;
 • actele de studii superioare se vizeaza de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii;
 • documente ce atesta calitatea de scolarizat pe teritoriul Romaniei, pentru cetatenii straini, in original, vizate de MECI-Serviciul Relatii Internationale;
 • adeverinte medicale, in original, vizate in prealabil la DSPMB sau Ministerul Sanatatii;
 • certificate de botez/cununie, in original, vizate in prealabil de Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National, respectiv a Municipiului Bucuresti;
 • certificatele de competenta ale personalului maritim navigant, in original, vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
 • brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Nationala pentru Turism;
 • adeverinte prin care se atesta vechimea in munca, vizate in prealabil de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, serviciul de specialitate;
 • adeverinte de calificare in diferite meserii, in original, vizate in prealabil de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, pentru certificatele emise inainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 si Ageniia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti sau Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Bucuresti;
 • certificatele de traducator, emise de Ministerul Culturii si Cultelor;
 • adeverinte emise de O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentelor Medicale din Romania);
 • certificatele de cazier auto.

APOSTILA NU SE ELIBEREAZA PENTRU: – CERTIFICATELE DE STARE CIVILA, PRECUM ŞI ORICARE ALTE DOCUMENTE ÎNTOCMITE DE CATRE AGENTII DIPLOMATICI AI ROMANIEI INTRUCAT, PRIN LEGEA 114/2011, ROMANIA A RATIFICAT CONVENTIA EUROPEANA PRIVIND SUPRIMAREA CERINTEI LEGALIZARII PENTRU DOCUMENTELE INTOCMITE DE AGENTII DIPLOMATICI SI FUNCTIONARII CONSULARI, ADOPTATA LA LONDRA, LA 7 IUNIE 1968, CARE, LA ART.3 STABILESTE CA “PARTILE CONTRACTANTE EXCEPTEAZĂ DE LA CERINŢA LEGALIZARII DOCUMENTELE CARE FAC OBIECTUL PREZENTEI CONVENTII”.

Apostila Haga aplicata la Camera Notarilor Publici Bucuresti

Camera notarilor aplica Apostila Haga pe toate actele notariale (de exemplu: declaratii notariale, copii legalizate de pe inscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte) in situatia in care actul respectiv urmeaza sa fie folosit intr-un stat care este parte la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, Haga, 1961.

SUPRALEGALIZARE cu Apostila Haga

Se aplica pe toate documentele care urmeaza sa fie folosite intr-un stat care nu fac parte din Conventia Haga. Aceste documente urmeaza sa fie Apostilate si de catre Ministerul Justiei si de catre Ambasada tarii in care urmeaza sa fie folosit documentul.

specimen

Solicitati informatii suplimentare